Doel

Kenniscoalitie Biobased Economy verricht toegepast onderzoek naar marktkansen, teelttechnieken, na-oogst behandelingen en technische haalbaarheid van biomassa voor specifieke biobased producten. Onze langjarige programma’s richten op:

  • plantaardige vezels voor biomaterialen en food;
  • mestverwerking voor terugwinnen van mineralen als meststof;
  • valorisatiekansen van plantinhoudstoffen in agrarische reststromen identificeren;
  • benutting van alternatieve eiwitten (uit aardappelen en insecten);
  • vergisting voor bioenergie.

Duurzaamheid, mens- en milieugericht denken, zijn hierin leidend. Onze activiteiten spelen zich primair af in de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel en dragen bij aan:

  • valorisatie van plantaardige (rest- en zij-)stromen uit de agro-food en groene sector;
  • bevordering van ondernemerschap door innovatieprojecten en toegepast onderzoek;
  • attitudeverandering en samenwerking in de waardeketen door verschillende partijen met elkaar te verbinden in consortia;
  • onderzoekscapaciteit met deskundige begeleiding;
  • cofinanciering van onderzoek.

Wilt u contact opnemen met KC Biobased Economy?

Contactpersoon is Corné Kocks,

E c.kocks@cahvilentum.nl,

T 088 020 5849

Bezoek- en postadres

De Drieslag 4, 8251 JZ Dronten